Vi ved alle sammen, at det kræver en aktiv indsats at forebygge ulykker på arbejdspladsen. I 2021 blev der i Danmark anmeldt 63.680 arbejdsulykker til arbejdstilsynet, og det tal har været stigende de seneste år.
36 af ulykkerne var desværre dødsulykker.

I mange virksomheder gør man en stor indsats for at forebygge arbejdsulykker. Det kan handle om helt simple ting som at få fjernet rod og uhensigtsmæssige håndteringer af gods og værktøjer, fordi det er årsagen til rigtig mange ulykker.

Men hvordan griber man arbejdet an?

 

Start med oprydningen

BFA Industri udgav i 2019 en rigtig fin pjece, som på en let og overskuelig måde gennemgår en metode til at skabe orden og ryddelighed på virksomheden. Metoden kaldes 5S, og den handler kort og godt om, hvordan man får ryddet op og sat værktøjer og arbejde i system. Det betyder ikke alene færre ulykker, men gør også arbejdsdagen mere effektiv.

Hvis du gerne vil i gang med arbejdet, kan du downloade pjecen her:

 

Alle medarbejdere er med til at forebygge arbejdsulykker

Men oprydning og systematik gør det ikke alene. Det gælder om at skabe bevidsthed i hele organisationen om, at arbejdsmiljøet spiller en stor rolle og løbende motivere alle medarbejdere til at gøre en aktiv indsats.

Kun ved at have løbende fokus på indsatsen, kan antallet af ulykker bringes ned.

Før sommerferien indgik SRI en aftale med virksomheden Randers Tegl A/S om at levere LTA-tavler til alle deres 6 produktionsenheder i Danmark. På tavlerne skulle medarbejderne kunne aflæse, hvor mange dage i træk, der ikke var sket arbejdsulykker på fabrikken – samt det bedste resultat indtil nu.

Tavlerne hænger nu på steder, som alle medarbejderne dagligt går forbi. På den måde skaber ulykkestavlerne motivation og fokus på det gode arbejdsmiljø.

Vi håber, du er blevet motiveret til at gøre en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.
Hvis du gerne vil vide mere om LTA-tavler, kan du