Savner du gode råd om skilte? Vi har samlet en række anbefalinger til, hvad du bør forholde dig til, inden du investerer i nye skilte til din bygning eller facade. Investeringen skal kunne holde i mange år fremover, derfor bør du overveje alle disse gode råd om skilte:

1. Hvad er formålet med at skilte?

Skiltning har altid skullet tjene to formål: For det første at informere, for det andet at markedsføre! Før du investerer i nye skilte, bør du derfor nøje overveje, hvad skiltene skal ”fortælle” – og hvem der skal modtage budskabet.

 • Hvordan ønsker du, at din virksomhed skal opfattes?
 • Hvilke informationer skal modtageren have?

2. Gode råd om skiltelayout

Skiltenes layout siger meget om din virksomhed. Derfor er det vigtigt, at skiltene afspejler det, som virksomheden ønsker at stå for, og at der er harmoni mellem skilte og de bygninger og omgivelser, som skiltene placeres i. Både valget af materialer, design og skrifttype/logo er afgørende for, hvordan skiltene – og dermed virksomheden – bliver opfattet. Når der skal udformes skilte med konkrete informationer er det vigtigt, at modtageren straks opfatter budskabet – også på afstand. Mangelfuld skiltning skaber irritation, mens enkle skilte med klare budskaber skaber tryghed for både ansatte og gæster. En enkel og let genkendelig skiltning er samtidig den smukkeste.

 • Hvilket design passer til virksomhedens ”stil”?
 • Er skiltet let at identificere og genkende?
 • Er der harmoni mellem skilt og omgivelser?
 • På hvilken afstand skal skiltet kunne læses?
 • Kan skiltet forstås blot ved et enkelt øjekast?

3. Bygningens beskaffenhed

Før montering af facadeskilte bør bygningen undersøges og eventuelt renoveres. Hvis skilte og bygninger ikke er afstemt efter hinanden, vil skiltet ikke blive opfattet som ønsket, og effekten går derfor tabt. Ved at overveje, hvor og hvordan skiltene skal monteres, undgår man også ubehagelige overraskelser, når skiltet skal monteres, fx uforudsete murfremspring eller nedløbsrør.

 • Skal der foretages renovering i forbindelse med skiltningen?
 • Hvordan og hvor skal skiltene monteres?
 • Skal der tages højde for murfremspring, nedløbsrør eller lignende?

4. Materialevalg

Det danske klima kan være en hård belastning for skilte. Få derfor rådgivning og vælg materialer, som kan modstå vind og vejr. Materialer som aluminium, jern, stål, kobber, messing, akryl, polycarbonat, ABS og træ har alle gode egenskaber. Vil man have en levende skiltning, der forandres og får patina med tiden, skal man vælge at bruge ubehandlede ædle metaller som kobber og messing. Ønskes skilte, der bevarer sit pæne udseende hele levetiden, skal man vælge fx efterbehandlet aluminium eller stål.
Hvis der skal lys i skiltet, er den mest anvendte belysningskilde LED-dioder, men neon kan også benyttes. De foretrukne gennemlyselige materialer er støbt acryl, polycarbonat og flexdug.

 • Hvilket materiale passer til virksomhedens ”stil”?
 • Er der harmoni mellem materiale og omgivelser?
 • Må skiltene ændre udseende?
 • Skal skiltene have ekstra beskyttelse – fx UV-beskyttelse eller anti-grafitti-coating?
 • Hvis der ønskes lys i skiltet – hvor stærkt skal lyset være?

5. Myndighedskrav

Hvis der skal skiltes udendørs, er det vigtigt, at lokalplaner for området overholdes og eventuel tilladelse til skiltningen søges. I nogle områder – det gælder specielt i bykernerne – stilles ofte strenge krav til skiltningen. Det er derfor vigtigt at undersøge myndighedernes krav – eller lade os foretage undersøgelserne.

 • Overholder skilteløsningen de lokale skiltedirektiver?
 • Er der søgt om tilladelse til opsætningen?

De fleste kommuner har helt specifikke krav til skilteløsninger. I denne lille folder kan du fx se, hvordan man i Aalborg Kommune forholder sig til skiltning i byrummet: “Folder: Brug Byen”.

Andre byer vil typisk have lignende krav til brug af skilte.

6. Vedligehold og service

Det er værd at huske på, at skiltet er dit ansigt udadtil, og at det giver den besøgende det første vigtige indtryk af virksomhedens formåen. Derfor skal man sørge for, at skiltene altid er pæne og velfungerende. Det er en god idé at vaske udendørsskilte, for at skiltene forbliver præsentable. Ellers kræves kun minimalt vedligehold – og det er muligt at indgå en serviceaftale med SRI Sign Solution A/S, for at sikre, at skiltene bliver checket regelmæssigt.

 • Hvem har ansvaret for rengøring og vedligeholdelse?
 • Skal der laves en serviceaftale med leverandøren?

7. Miljøaspektet

Mange af de råvarer, som anvendes til produktion af skilte, er genanvendelige. Når du køber nye skilte, kan du indgå en aftale med SRI Sign Solution A/S om bortskaffelse af de gamle. Derved sikrer du, at skiltene bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde.

 • Kan materialer i gamle skilte genanvendes?
 • Hvem skal forestå bortskaffelsen?

Vi går op i, at vores materialer kan genanvendes – læs mere her: Miljø og materialer.

8. Skilte er en vigtig investering!

Skilte er en vigtig investering, som helst skal holde i mange år. Derfor er det vigtigt at se fremad og huske på, at glæden over en lav pris holder kortere, end ærgrelsen over et ringe produkt. Et godt råd er derfor også at vælge skilte med et tidløst design, i holdbare materialer og i en solid forarbejdning. På den måde er man garanteret en skilteløsning med lang levetid.