Miljø og genanvendelse:

Når du køber nye skilte hos SRI Sign Solution A/S, så har du garanti for at skiltene er blevet produceret under stor hensyntagen til miljøet. Vi anvender de bedst genbrugelige materialer, og SRI Sign Solution A/S opfordrer sine kunder til at lave en aftale om hjemtagelse af udtjente skilte til genanvendelse. Derved sikrer du, at mest muligt bliver genbrugt på en forsvarlig måde til stor gavn for miljøet.