Bootstrap Example
Dansk

Spilleregler:

 • Kortene fordeles ligeligt mellem spillerne et kort af gangen.
 • Kortene skal tages op som bunke efter fordeling og skal ikke holdes i vifteform.
 • Det er altid det øverste kort i bunken, som er det aktuelle.
 • Kortene må ikke blandes eller på anden måde byttes rundt.
 • Der trækkes lod om hvem blandt spillerne, som skal starte med at melde.
 • Hver person melder kun en gang – herefter er det næste spillers tur i retning med uret.
 • Der er 24 valgmuligheder på kortene, inklusiv trækkende hjul og antal gear i overskriften.
 • For at vinde runden skal det vindende bud være det bedste unikke bud.
 • Er der lighed med bare en af de øvrige medspillere skal der træffes et nyt valg.
 • Ved gear er, ∞, uendelig den højeste melding.
 • Der er et bogstav foran antallet af gear – ved lighed er ”A” bedst, ”S” næstbedst og ”M” dårligst.
 • Nogle af bilerne har ikke tal for Euro NCAP eller Omdrejninger og er markeret med ”-”, her skal der også meldes noget nyt for at afgøre runden.
 • Ved bagagekapacitet er det det højeste tal som er aktuelt for spillet.
 • Hvis man vil tilføre yderligere parametre kan spillerne vælge at enes om, at det er tilladt
  at melde laveste faktor. Det er jo ikke nødvendigvis godt at have den højeste vægt.

Det er mest optimalt at være mellem 2 og 8 spillere.

Info: Gear – A: Automatgear, S: Robotiseret manuel gearkasse, M: Manuel gearkasse

Spillet/The game

English

Rules:

 • The cards are distributed one at a time.
 • The cards are held as a neat pile and not like a fan.
 • You are always supposed to play the top card.
 • You are not allowed to shuffle or in any way scramble the cards.
 • You will need to draw lots to see who gets to be the first caller.
 • Each caller only gets one call – then the person to their left gets to be the new caller.
 • There are 24 options on the cards, this includes the amount of gears and pulling wheels located in the heading.
 • The person to win the round is the one with the best card i.e. the car with the most doors or the car with the lowest acceleration time.
 • If two players have the same stat the caller has to make a new call.
 • For gears the highest possible stat is infinity marked with, ∞.
 • A letter is depicted right before the amount of gear for reference – “A” is best, “S” is second to best and “M” is the worst.
 • Some of the cars do not have a stat for Euro NCAP or revolutions, this is marked with “-” and it makes for a new call.
 • For luggage capacity it is largest stat that counts.
 • If you want to further add parameters, it is fine as long as all of the players agree i.e. a player can call out a slow acceleration time and say “slowest acceleration time” or “lowest weight” etc.

The game works best with 2-8 players

Info: A: Automatic, S: Shifter, M: Manual/stick