For at reducere antallet af arbejdsulykker på arbejdspladsen kan det være hensigtsmæssigt at foretage ulykkesregistrering ved hjælp af en tavle til ulykkesregistrering. Registreringstavler til registrering af arbejdsulykker viser antallet af dage siden sidste arbejdsulykke og bedste resultat hidtil. Med en LTA-tavle motiveres medarbejderne til at passe på sig selv og hinanden. De vil nemlig ønske at forbedre tallene løbende.

  • Tavler til registrering af arbejdsulykker
  • Forebygger mod og reducerer antallet af arbejdsulykker
  • Ulykkesregistrering med automatisk tælleapparat indbygget (nulstilles dog manuelt ved arbejdsulykke)
  • Individuelt design
  • Solid forarbejdning

Antal dage uden arbejdsulykker

Det er en stor motivationsfaktor for medarbejderne at undgå arbejdsulykker, når det sort på hvidt vises frem, hvor mange dage, der er gået siden sidste arbejdsulykke blev registreret.